HAVALI TERİMLER #1: BRIEF

Reklamcılık alanında, birçok uzmanlık alanında olduğu gibi mesleki terimler mevcuttur. Ama bu terimlerin Türkçeleştirilmemiş oluşu ve sıklıkla kullanılması ‘plaza dili’ denilen bir kalıbı oluşturmuştur. Plaza diline hakim olanların çoğu dalga geçerken, bilmeyenler oldukça havalı bulabilir. Ara ara, sektörde sıklıkla kullanılan terimlerden bahsetmek iyi bir fikir olabilir diye düşündüm. Ben plaza dilini anlıyorum ama çok konuşamıyorum, pek pratiğim yok. Bana da pratik olur bu seri. 🙂

Havalı terimlerden ilki: Brief
Brief nedir?

İlk terimimiz brief.

Brief,bir işe başlamadan önce verilen ön bilgiye denir. Kurumsal yaşamda,yeni bir iş verilmeden önce işin nasıl yapılacağını anlatan içeriktir. İşin yapılış şeklini, bir işten neler talep edildiğini verilen brief neticesinde anlarız. Brief temel birkaç sorunun cevabını barındırır. Örneğin, reklamın amacı nedir, hedef kitlesi nedir, öne çıkartmak istediğimiz mesaj nedir, işin süresi ne kadardır? vb…  Temel olarak, karşımızdakinin problem ile ilgili hiçbir şey bilmediğini varsayarak, problemi anlatmaya çalışırız. Yaratıcı brief, müşteri briefi ve strateji briefi birbirinden farklıdır. (Bu da başka bir yazının konusu olsun. 🙂 )  Her brief, verildiği departmana göre önem taşıyan yönlendirici bilgiler taşır. Briefi alan ekip, çalışmalarını briefte verilen bilgilere şekillendirir. Bu yüzden çok kafa karıcı olmamalıdır. Sade olmalı ancak yeterli bilgi içermelidir.  Doğru brief, işimizi kolaylaştırır.

Bir briefte yer alabilecek örnek başlıkları paylaşmak gerekirse:

Proje Adı:

Sektör:

Proje Amacı:

Hedef Kitle(ler)/Ulaşılmak istenenler:

Ne yapılacak:

Nerede yer alacak:

Marka kimliği, proje iletişim tonu :

Vaadimiz:

Akılda Kalmasını İstediğimiz Mesaj:

Uzak durmak istediğimiz mesaj/ Reklamda asla olmasını istemediğimiz detaylar:

Rekabet ve Marka Konumlandırmamız:

Zamanlama:

Bütçe:

Ek (faydalı olabilecek notlar vb.) :

Brief başlıkları tasarlanan reklama, ajansla marka arasındaki iletişime göre değişebilir. Briefsiz bir işe başlamak, seçilen en zor yoldur. İşinde ne kadar uzman olursa olsun her ajansın yol gösterici bir briefi olması gerekir. Briefler işin uzmanları tarafından debrief edilebilir (yeniden düzenlenip sunulabilir), revize edilebilir. Sınırları esnetilebilir fakat fikirlerimiz briefe bağlıdır. Çok uzaklaşır ve amacımızdan saparsak, brief sayesinde toparlanırız. Brief bize başlangıç noktası verir, zihinlerimizin ilk kıvılcımıdır.

Bu yüzden briefin hazırlanması önemlidir, doğru brief başarılı işlere götürürken, kötü bir brief ise sadece kargaşa getirir.

CEVAP VER

seventeen + eight =